PUK Korzenna - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o.
PUK Korzenna Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało utworzone w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy. Po dokonaniu rejestracji przez Sąd Gospodarczy Spółka rozpoczęła działalność 1 lutego 2008 roku.


Spółka posiada:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 22 stycznia 2008 roku nr KRS 0000297589
  • NIP: 734-328-27-34
  • REGON: 120617294
  • Spółka obsługiwana jest przez PKO BP S.A. Oddział 1 w Nowym Sączu
    Nr konta: 76 1020 3453 0000 8102 0205 8568


Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu – mgr Stanisław Przychocki


Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący – mgr Marek Oleniacz
  • Z-ca Przewodniczącego – mgr Lucyna Gąsiorowska
  • Sekretarz – Agnieszka Rossmanith