Oferta Zakładu Górniczego Miłkowa

Oferujemy:

  • kamień łamany sortowany
  • kamień łamany niesortowany
  • kliniec frakcja 8-30 mm
  • tłuczeń frakcja 31,5-63 mm
  • masa ziemno-skalna
  • masa ziemna

Warunki sprzedaży:

  • realizujemy załadunki na transport osobowy
  • na produkowane kruszywa wydajemy  deklaracje zgodności

PRODUKCJA KRUSZYW WG NORM:

  • PN-EN 13383:2003 – Kamień do robót hydrotechnicznych