PRZETARGI


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna

DATA PUBLIKACJI: lipiec 14, 2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: sierpień 04, 2017

STATUS: Zakończony

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania do udostępniania zasobów

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu wykonanych robót

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu osób biorących udział w realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Załącznik nr 9 - Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 10 - Uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 11 - Wykaz działek objętych zamówieniem

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie terminu (pdf)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 28.07.2017

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia - 28.07.2017

Informacja z otwarcia ofert - 04.08.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 6.09.2017

Powrót

© 2019 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PROJEKT I WYKONANIE BAMBOOCODE

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.