Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Miłkowa gmina Korzenna


Administrator
 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Miłkowa gmina Korzenna.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp z o.o. realizuje projekt w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach:

  • Osi 5 – Ochrona środowiska,
  • Działania 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
  • Podziałania 5.2.2 – Gospodarka odpadami
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze RPMP.05.02.02-12-0112/19-00-XVII/100/FE/21 została podpisana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o. z Zarządem Województwa Małopolskiego w dniu 08.12.2021 r. a następnie zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 11.05.2022 r. i Aneksem nr 2 z dnia 15.09.2022 r. Wartość całkowita projektu wynosi 2 416 211,44 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO wynosi 85% - 1 671 294,42 zł

Po zrealizowaniu projektu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych który będzie zlokalizowany w miejscowości Miłkowa na działce nr 277/1.

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie udziału niesegregowanych odpadów komunalnych w ogólnej liczbie odpadów poprzez przygotowanie do ponownego użycia oraz podwyższenie efektywności segregowania na terenie gminy Korzenna.

W ramach funkcjonowania PSZOK-u ze strumienia odpadów wydzielone zostaną następujące frakcje: szkło, plastik, papier, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, chemikalia po farbach, lakierach i chemii gospodarstwa domowego, opony, tekstylia.

W wyniku realizacji projektu powstanie jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Korzenna.

 

 

© 2024 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.