Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z dostawą pojazdu asenizacyjnego oraz rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Korzenna


Administrator


Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z dostawą pojazdu asenizacyjnego oraz rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Korzenna

Realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Celem operacji jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Korzenna
poprzez budowę 32 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup pojazdu asenizacyjnego
oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Realizacja operacji spowoduje poprawę warunków
życia mieszkańców Gminy Korzenna i poprawę jakości środowiska naturalnego.

W ramach projektu:
- wykonano 32 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
- zakupiono pojazd asenizacyjny
- rozbudowano wodociąg rozdzielczy w miejscowości Koniuszowa

Koszty całkowite realizacji operacji: 1 578 317,80 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 1 281 612,24 zł
Wysokość udzielonej pomocy: 1 043 770,00 zł


Umowa o przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Małopolskiego nr 00003-65150-UM0610346/22 z dnia 20 stycznia 2023r.


© 2024 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.